UVOD

LOCUS: Alat za kreativni placemaking – Kako napraviti svoje intervencije?

KORAK 1. S KIM?

Mapiranje i analiza dionika

KORAK 2. GDJE & ZAŠTO?

Procjena prostora i trenutna situacija

KORAK 3. ŠTO MOŽE BITI?

Vizualiziranje željene promjene i dizajna

KORAK 4. PROMJENA

Kratkoročne i/ili dugoročne prostorne intervencije

KORAK 5. PROSLAVA

Vrijeme je za slavlje!

UVOD

LOCUS: alat za kreativni placemaking

Kreativni placemaking alat nastao je kroz Erasmus + projekt Creative place-making – the path to active European citizenship u partnerstvu udruge KA-MATRIX (Hrvatska), Urban Gorillas (Cipar) i Udruge za obrazovanje o kulturnoj baštini u Finskoj (Finska).

Ovaj alat namijenjen je svim organizacijama i udrugama koje djeluju na području aktivizma mladih, neformalnog obrazovanja i kulturne baštine, kao i osobama koje rade s mladima.
Sastoji se od radnih materijala, priručnika i primjera koje možete koristiti prilikom izvođenja svojih placemaking aktivnosti.

Alat je podijeljen u pet koraka pod nazivom “Koraci izrade mjesta”, koji vas na strukturiran način vode od početka do kraja planiranja vaših transformacija.

Ali što je zapravo kreativni place making?

Placemaking je proces stvaranja i/ili transformacije javnih prostora s fokusom na ljude, njihove potrebe i želje, težnje i vizije o zajedničkim javnim prostorima. To je proces u kojem različiti dionici surađuju zajedno s ciljem ponovnog osmišljavanja i ponovnog stvaranja javnih prostora koji će biti otvoreni i dostupni široj zajednici.

Kreativno stvaranje mjesta i tzv. ”Kreativni placemaking” je proces koji uključuje članove zajednice, umjetnike, umjetničke i kulturne organizacije i druge dionike (koje smatrate važnima u ovom procesu) s fokusom na kreativne, kulturne i umjetničke načine preobrazbe javnog prostora.

Naravno, postoje različita tumačenja definicija, ali sva se slažu da kreativno stvaranje mjesta uključuje komponentu umjetnosti i kulture.

Ovaj alat će vam pomoći da naučite kako provesti transformaciju mjesta kulturne baštine (ali i drugih prostora) u radu s mladima.

Ali što danas mladima znači kulturna baština?

Obrazovanje o kulturnoj baštini

Kulturna baština je rezultat ljudskog djelovanja i interakcije s okolišem. Ona može biti materijalna, nematerijalna ili digitalna. Kulturna baština se obnavlja, čuva i prenosi na buduće generacije. Radi se o mijenjanju vrijednosti, uvjerenja, znanja, vještina i tradicija.

Obrazovanje o kulturnoj baštini je usmjerena aktivnost koja podupire rast i razvoj ljudi jačanjem njihovih kulturnih kompetencija i osiguravanjem njihove uključenosti. Cilj je svima pružiti kulturnu pismenost: znanje, vještine i sposobnosti za prepoznavanje, definiranje, vrednovanje, upravljanje i zaštitu kulturne baštine te stvaranje nove kulturne baštine.

Multidisciplinarno istraživanje vlastite kulturne baštine i kulturnih fenomena čovječanstva u cjelini, zajedno s drugima, proširuje razumijevanje kulturne raznolikosti i jača međukulturalni dijalog. Obrazovanje o kulturnoj baštini jača sposobnost djece i mladih da razumiju važnost kulture za pojedince, zajednice i društva: za opću dobrobit, održivost i demokraciju. Također jača sposobnost prepoznavanja tihe i teške kulturne baštine i korištenja kulturne baštine za promicanje političkih ili drugih interesa.

Obrazovanje o kulturnoj baštini uči o kulturno održivom razvoju i općim vještinama održivosti. Jača sposobnost otvorenog i kritičkog vrednovanja prošlih rješenja i kulturnih ideala, vrijednosti i društvenih razvoja koji ih podupiru. 

Savjet: Sjajan alat za pokretanje rasprave o kulturnoj baštini s mladima je Spinner žive baštine, poveznica ovdje: https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/Spinner_EN.pdf

 

O alatima za kreativno stvaranje mjesta kulturne baštine s mladima

Ovaj priručnik i radni materijal sastoji se od pet ključnih koraka:

1. S KIM? : Mapiranje i analiza dionika
2. GDJE & ZAŠTO? : Procjena prostora i trenutna situacija
3. ŠTO MOŽE BITI? : Vizioniranje željene promjene & Dizajn
4. PROMJENA: Kratkoročne i/ili dugoročne prostorne intervencije
5. SLAVLJE

Prva dva koraka procesa tiču se identifikacije trokuta interakcije softver-hardver-orgware[1].

SOFTVER

korisnici, obrasci njihovog kretanja/interakcije i njihovo iskustvo.

Ovo se istražuje u koraku 1 “S kim?”.

HARDWARE

izgrađeni okoliš, oblikovanje zgrada i otvorenih prostora.

ORGWARE

organizacija funkcija, dnevno upravljanje aktivnostima uključujući održavanje prostora. 

Hardver i orgware identificirani su u koraku 2 “Gdje i zašto”.

Često, korak jedan “S kim?” i korak dva “Gdje i zašto?” mogu biti vrlo kratki, posebno ako razlog za pokretanje procesa proizlazi iz vaše interakcije s određenom zajednicom (u ovom slučaju već znate S KIM radite) ili proizlazi iz vašeg interesa za određenu lokaciju (u ovom slučaju već znate GDJE & ZAŠTO tj. započinjete kreativni proces stvaranja mjesta).

Kulturni djelatnici koji žele koristiti metodologiju i proces opisan u ovom Toolboxu, mogu  odlučiti promijeniti redoslijed između koraka jedan i koraka dva, na temelju konkretnog slučaja.

[1] Van ‘t Hoff, Mattijs & Karssenberg, Hans & Laven, Jeroen & Glaser, Meredith. (2016). The City at Eye Level. Druga i proširena verzija.

KORAK 1.
S KIM?

Mapiranje i analiza dionika

Mnogi projekti placemakinga često započinju pitanjem: što ljudima nedostaje u ovoj četvrti ili što trebamo promijeniti u ovom javnom prostoru kako bi bio pristupačniji široj zajednici?

Kada govorimo o kreativnom placemakingu to znači da možemo napraviti mural i neke druge umjetničke fizičke intervencije, ali isto tako možete i slaviti bogatu povijest nekog mjesta glazbom i organiziranom manifestacijom koja će uključivati različitu publiku dok pridonosite revitalizaciji susjedstva!

Imajući to na umu, spremni ste da krenete razvijati svoju intervenciju!

Za početak se zapitajte: S kim?

U ovom prvom koraku morate mapirati i uključiti svoje dionike – to su ljudi, organizacije, institucije i drugi koji vam mogu pomoći u vašem procesu.

Slijedi nekoliko primjera (vježba) kako to možete postići:

Ovaj alat pomaže vam u transformaciji mjesta pomoću umjetnosti, kulture i obrazovanja o kulturnoj baštini.

1. MAPIRANJE DIONIKA
(radni predložak/materijal)

Ciljevi vježbe mapiranja:
 • izrada plana uključivanja dionika
 • razumjeti opseg angažiranja dionika
 • uskladiti projektni tim, vrijeme i novac

VRIJEME ZA IZVOĐENJE VJEŽBE

60 minuta

UKLJUČENE OSOBE

5 – 15

TRENERI

1 – 2

ŠTO VAM JE POTREBNO?

 • mapa s četiri kvadranta (Mendelowova matrica moći i interesa)
 • samoljepljivi papirići (za zapisivanje dionika)
 • olovke ili markeri

VJEŽBA:

 1. Napišite imena svih dionika kojih se možete sjetiti na ljepljivi papirić (jedno ime po papiriću)
 2. Raspravite s timom koliko ta osoba ili organizacija ima interesa ili utjecaja na vaš projekt
 3. Postavite ljepljivi papirić u odgovarajući kvadrant na vašoj karti dionika
 4. Na kraju ponovno razgovarajte sa svojim timom i vidite je li potrebno premjestiti neke papiriće iz jednog kvadranta u drugi ili nedostaje li tko na karti

 

Kada počnete prolaziti kroz ove korake, postavite sebi i timu sljedeća pitanja:

 1. Tko je zainteresiran da se stvari promijene (kratkoročno i/ili dugoročno)?
 2. Tko je voljan sudjelovati na bilo koji način koristeći svoje talente ili sredstva?
 3. Postoje li već sredstva koja bi se mogla iskoristiti za poboljšanje ili vam mogu pomoći da razvijete program u ovom prostoru?
 4. Postoje li organizacije koje bi mogle dugoročno upravljati prostorom? (ovo je primjenjivo ako radite dugoročnu intervenciju)

Kako izraditi svoju

Mendelowovu matricu moći i interesa

(radni predložak)

Mendelow's matrix by Ka-Matrix

Objašnjenje kategorija Matrice

Četiri kategorije

 • Visoki interes/visok utjecaj: ovo su vaši ključni igrači koji mogu najviše utjecati na uspjeh vašeg projekta.
 • Nizak interes/visok utjecaj: s obzirom da ova grupa može utjecati na vaš projekt, trebali biste ih zadržati zadovoljnima; pomoći u ispunjavanju njihovih potreba za angažmanom i učiniti da se osjećaju uključenima. Ova grupa neće zahtijevati toliko angažmana, ali ipak moraju biti zadovoljni njime
 • Visok interes/nizak utjecaj: informirajte ovu grupu. Razgovor s njima često je koristan za povratne informacije o vašem projektu i može pomoći da ne dođe do većih problema. Oni također mogu pomoći u identificiranju područja koja bi se mogla poboljšati ili koja su možda zanemarena.
 • Nizak interes/nizak utjecaj: ova grupa ima mali utjecaj ili interes za vaš projekt i treba je pratiti, ali nemojte je ignorirati. Obavijestite ih o svom projektu i zatim povremeno provjerite s njima u slučaju da netko iz ove grupe prijeđe u drugu grupu.

2. ISKAZIVANJE PROBLEMA: INTERVJUI S DIONICIMA (radni predložak/materijal)

Ciljevi vježbe:

 • razumjeti različite, čak i kontradiktorne interese različitih dionika
 • razmotriti izazove dotičnog mjesta/susjedstva
 •  vježbati dubok i analitički pristup problemu dizajna

VRIJEME IZVOĐENJA VJEŽBE

30 + 60 minuta

UKLJUČENE OSOBE

5 – 20

TRENERI

1 – 2

SUGOVORNICI

3 – 10

ŠTO VAM JE POTREBNO?

 • karta dionika (pogledajte vježbu 1)
 • obrazac intervjua
 • olovke ili markeri

VJEŽBA:

 1. Pogledajte dionike iz vježbe “1.Mapiranje” i raspravite koje su najvažnije skupine dionika.
 2. Podijelite se u parove/timove i odaberite grupu dionika koji vas    najviše zanimaju. Pokušajte odabrati što više različitih grupa.            
 3. Dogovorite intervju s osobom iz odabrane grupe dionika. Koristite obrazac za intervju i zapišite odgovore. Pokušajte slušati i razumjeti osobu otvorenog uma.
 4. Ponovno se okupite nakon intervjua i podijelite svoja otkrića s ostatkom tima.

 

KORAK 2.
GDJE & ZAŠTO?

Procjena prostora i trenutna situacija

Cilj vježbe:
 • da počnete razlikovati aspekte prostora kako biste odlučili na koji se fokusirati

VRIJEME ZA IZVOĐENJE VJEŽBE

45 minuta ili više (ovisno o veličini grupe i dobi)

UKLJUČENE OSOBE

1 – 25

TRENERI

1 – 2

ŠTO VAM JE POTREBNO?

 • pametni telefoni ili tableti ili digitalni fotoaparati
 • prijenosno računalo i projektor
 • program za vizualizaciju podataka

Sada kada ste identificirali svoje dionike i njihove opće potrebe, možete početi raditi na tome da te potrebe učinite specifičnijim i fokusiranijim. Ovisno o skupinama na koje se odlučite usredotočiti, alat koji vam u većini slučajeva može pomoći u tome je fotografija: lako ju je implementirati, većina ljudi ima pametni telefon i zna kako fotografirati.

1. FOKUSIRANJE

Kako biste razumjeli kako grupa na koju ste fokusirani doživljava mjesto koje ćete transformirati, možete organizirati prvu aktivnost oko dva jednostavna pitanja:

1. Što ti se najviše sviđa na X mjestu?
2. Što najviše ne voliš na mjestu X?

Obično je bolje krenuti od onoga što se ljudima sviđa na nekom mjestu tako da, s obzirom da postoji prilika da se stvari promijene, svaki aspekt mjesta ne bude odbačen. Također, na ovaj način možemo naglasiti eventualno pozitivne aspekte koje mjesto možda već ima i proširiti ih u procesu.

Također se savjetuje da se ta dva pitanja ne rješavaju istog dana ili, ako je potrebno, da postoji razmak između dva fotografiranja kako bi pitanje koje je u fokusu ostalo jasno.

Kratak, ali neophodan uvod prije fotografiranja može uključivati raspravu o fotografiranju:

• radi fokusiranja na detalje ili snimanja velikih područja
• detalja, područja ili stvari koje su osobno važne svakom članu grupe – u redu je imati različite ideje o zajedničkom prostoru
• paziti da ne uključite lica ljudi ili druge elemente koji ih čine prepoznatljivima (ako nemate njihov pristanak)

2. GRUPIRANJE/  TEMATIZIRANJE

Nakon što sve slike budu dovršene mogu se skupiti na jednom uređaju. Na početku je potrebno definirati o kojim se skupinama radi i koja se tema nalazi na fotografijama.

Ovo je važan dio procesa jer mnogo puta razlozi za fotografiranje možda nisu očigledni.

1. izbrojite broj slika za svaku temu
2. vizualizirate podatke
3. razgovarajte o podacima i postaviti prioritete

Ovisno o prioritetima koje je postavila grupa, identificiraju se jedna ili dva specifična područja ili teme, na primjer “sjena”, “igra”, “prekid”, “komunikacija između susjeda” itd.

Drugi način da potrebe grupe učinite konkretnijima i fokusirate na cilj projekta je sljedeći:

3. IDENTIFICIRAJTE MJESTO I NJEGOVE MOGUĆNOSTI

(radni materijal/predložak)

Ciljevi vježbe:
 • identificirati trenutnu situaciju na mjestu
 • identificirati prilike za mjesto
 • uključiti dionike u proces

VRIJEME ZA IZVOĐENJE VJEŽBE

30 minuta

UKLJUČENE OSOBE

5 – 15

TRENERI

1 – 2

ŠTO VAM JE POTREBNO?

  • pripremljen rad s pitanjima
  • olovke ili markeri
  • mapa dionika iz 1. koraka

VJEŽBA:

1. Napravite upitnik o trenutnoj situaciji mjesta na kojem radite intervenciju

primjeri:

1. Je li mjesto privlačno i lako dostupno (prijevoz itd.)?

2. Kakvo je okruženje mjesta (što je u blizini što ljudi koriste/mogu koristiti?)

3. Tko živi u ovom susjedstvu?

4. Kako se osjećam na ovom mjestu?

2. Sada identificirate prilike sa sljedećim pitanjima:

 1. Što vam se najviše sviđa na ovom mjestu i zašto?
  2. Napravite popis stvari koje biste željeli poboljšati na ovom mjestu
  3. Podijelite popis u dva reda i napišite: koje promjene bi se mogle napraviti u dugoročnim intervencijama, a koje u kratkoročnim intervencijama
  4. Napišite troškove za ove intervencije (dodajte red)
  5. Upotrijebite mapu dionika iz prethodnog koraka (korak 1) i identificirajte tko vam može pomoći i kako (lokalni umjetnici, školski učitelji, privatni graditelji, političari, ljudi iz susjedstva itd.)

4. OBJEKTNO UČENJE

(radni materijal/predložak)

 

Ova “metoda prepoznavanja predmeta” može se koristiti za raspravu, prisjećanje već naučenog i traženje novih informacija. Svrha nije samo pronaći “prava” rješenja, već razmotriti, na primjer, potrošnju, važnost izgradnje sve više i više u životu sada i u budućnosti.

Neka od pitanja, s druge strane, jačaju vještine empatije, pobuđuju znatiželju, potiču međugeneracijsku raspravu ili mogu poslužiti kao temelj za nešto drugo, primjerice kreativni ili umjetnički rad

Rasprava se može voditi, na primjer, uz pomoć 3d slike koja se nalazi na internetu, a koja se može naći na npr. web stranici muzeja. Ili se skupini može dati predmet za ispitivanje i odgovoriti na sljedeća pitanja što je točnije moguće. Objekt može biti zgrada, spomenik, park ili mjesto u prirodi.

 

Ciljevi vježbe:
 • ojačati vještine kritike izvora i rasuđivanja,
 • poticati korištenje mašte

VRIJEME ZA IZVOĐENJE VJEŽBE

60 minuta

UKLJUČENE OSOBE

5 – 25

TRENERI

1 – 2

ŠTO VAM JE POTREBNO?

 • upitnik / upute
 • olovke, markeri, papir

VJEŽBA:

Prođite kroz ova pitanja/zadatke u parovima ili malim grupama. Nakon toga podijelite svoje odgovore s cijelim timom.

Istraživanje/održivi razvoj

1. Što je ovo? Tko je to učinio, gdje i kada?
2. Zašto je to učinjeno? Za koju svrhu?
3. Kako je napravljeno? Što je bilo potrebno za izradu?
4. Kakav je: oblik, boja, veličina i materijal? Opišite mjesto/zgradu tako da ga i slijepa osoba može “vidjeti”.
5. Kakva je budućnost ove stavke? Je li zamjenjivo? Je li potrebno?

Međugeneracijski

6. Što mjesto govori o vlastitom vremenu, kulturi i ljudima?
7. Imate li prijašnjih iskustava s ovakvom gradnjom? Kakvo iskustvo?
8. Koja je vrijednost ovoga? Je li imao povijesni, društveni, kulturni ili politički značaj?
9. Je li se vrijednost mijenjala tijekom svoje povijesti? Zašto? Kakvo je o tome mišljenje danas??
10. Je li ova zgrada ujedinila ljude, grupe, zajednice?

Mašta

11. Kome je pripadao (spol, dob, profesija, položaj u društvu)?
12. Kakva je osoba ovo napravila?
13. Što biste željeli pitati o ovoj stavci?

Inspiracija, npr. esej, crtež

14. Nacrtaj ovo mjesto.
15. Napišite priču koja uključuje ovo mjesto.
16. Napravite oglas/video preprodavajući ga.
17. Sada ste razgovarali o ovom mjestu s drugom osobom. Napravite karikaturu od vašeg razgovora. Što ste novog naučili jedni o drugima tijekom ove misije?
18. Zatim održite govor drugoj grupi o ovom mjestu.

KORAK 3.
ŠTO MOŽE BITI?

Vizualiziranje željene promjene i dizajna

Na temelju istraživanja provedenog u koracima jedan i dva, sada je vrijeme da počnete vizualizirati željenu promjenu mjesta. 

Dizajn je rješenje problema: Zamislite najbolje moguće iskustvo koje možete stvoriti s resursima koje imate!  Što bi bilo dobro i izvedivo poboljšanje za sve dionike uključene u mjesto koje smo odlučili promijeniti?

Najbolji način je dizajnirati zajedno i uzeti u obzir sva različita gledišta: Zapamtite, ne postoji točan ili pogrešan odgovor na problem dizajna.

Možete koristiti jednu od sljedećih vježbi. U ovoj fazi morate uključiti sve ljude koji su sudjelovali u prethodnim koracima.

1. PLAN VIZIJE

Prisjetimo se:

 

1. Odabrali ste javni prostor koji želite transformirati – u svom gradu, selu ili mjesnoj zajednici
2. Pitali ste se zašto je ovo mjesto važno za vas, vaše susjedstvo i ljude koji ovdje žive
3. Identificirali ste sve svoje dionike i radili s njima

Sada je vrijeme da napravite svoj plan vizije – počnimo

Korak 1.

Provedite svoje ideje iz prethodnih koraka u akcijski plan

Ciljevi vježbe:

 • pregledati ideje koje su generirane
 • učvrstiti te ideje u viziju i
 • razviti konkretnije preporuke

VRIJEME ZA IZVOĐENJE VJEŽBE

jedan dan

UKLJUČENE OSOBE

ovisi o broju vaših dionika

TRENERI

1 – 2

ŠTO VAM JE POTREBNO?

 • olovke
 • markeri
 • papir

VJEŽBA:

1. Prikupite sve svoje prethodne ideje, fotografije i drugi materijal koji imate
2. Okupite sve zainteresirane dionike u radnu skupinu
3. Pozovite volontere u radnu skupinu
4. Nacrtajte kartu ili karte s odabranim mjestima
5. Zamolite radnu skupinu da ponovno razmisli o svim materijalima koje ste prikupili i raspravite želite li nešto dodati

Korak 2.

Napravite svoj plan vizije

1. Nacrtajte plan vizije (budite kreativni – ovo je kreativno stvaranje mjesta :). Upotrijebite poster s vizijom s različitim umjetničkim materijalom i napravite zabavan poster s vizijom mjesta koje želite imati – ovo je dobra vježba ako uključujete djecu.
2. Napravite video sa snimkama kako je mjesto izgledalo prije i dodajte nove i poboljšane stvari koje svi žele vidjeti (ovo će zahtijevati nekoga tko zna montirati video).
3. Ako radite s nematerijalnom kulturnom baštinom, pokušajte uhvatiti svoje osjećaje tako da izrazite zašto je to toliko važno vama, vašim ljudima, grupi itd.
4. Napravite Powerpoint prezentaciju u koju ćete uključiti sva mišljenja radne skupine

Ovo su samo primjeri. Možete koristiti sve kreativne vizualizacije koje želite. Samo se pobrinite da bude vizualno privlačan i da ga svi mogu razumjeti.

Korak 3.

Napravite svoje sažeto izvješće

1. Napišite kratko izvješće koje sažima dosadašnje rezultate.
2. Ne zaboravite dodati specifične kratkoročne i dugoročne ideje,pr prioritete i partnere.
3. Priložite ovo izvješće Vizualnom planu koji ste napravili (jer nije moguće imati sve te informacije u Vizualnom planu.)

Ovo izvješće vrlo je važno za planiranje vašeg sljedećeg koraka – Intervencije na djelu!

2. KARTICE ZA NADOPUNU IDEJA

(radni materijal)

Ciljevi vježbe:
 • izraziti se verbalno i postati specifičan o određenim elementima koje grupa želi promijeniti u fokusnom prostoru

VRIJEME ZA IZVOĐENJE VJEŽBE

30 – 60 minuta

UKLJUČENE OSOBE

1 – 25

TRENERI

1 – 2

ŠTO VAM JE POTREBNO?

 • dvije vrste kartica za popunjavanje u različitim bojama 
 • olovke, škare
 • pametni telefoni, tableti ili digitalni fotoaparati

Ovu vježbu možete raditi i u slučaju da ste implementirali korištenje fotografije u koraku 2, kao i u slučaju da to niste učinili. Ako to uvjeti dopuštaju, poželjno je ubaciti fotografije u konačni produkt jer omogućuju sudionicima da se bolje fokusiraju, istaknu svoje iskustvo i artikuliraju ga.

VJEŽBA:

1. Pripremite dvije vrste kartica u dvije različite boje. Jednu za ono što sudionici vole u prostoru i jednu za ono što im se ne sviđa.
Kartice otprilike mogu izgledati ovako (if you like these – download it here)

*Ako su sudionici već slikali što im se sviđa, a što ne sviđa u prostoru:

2. Svaki sudionik pregledava fotografije koje je uslikao i odlučuje koje mjesto ili element mu se najviše sviđa.

3. Nakon što se odlučite, vodite kratku raspravu o tome kako mogu objasniti zašto im se to najviše sviđa. Potaknite ih da izbjegavaju odgovaranje samo s jednom ili dvije riječi, ali ih zamolite da pokušaju objasniti slijepoj osobi zašto im se sviđa baš to mjesto ili element. Korištenje primjera i analiza svojstava prostora ili stvari osobito je korisno.
Na primjer, umjesto odgovora ‘klupa’, može se odrediti je li boja, materijal, položaj, smjer, osjećaj, veličina, raspored, oblik ili čak miris klupe ono što ju čini posebno.

4. Sudionici ispunjavaju svoje kartice. Mogu napisati svoja imena na poleđini ako je tako dogovoreno.

*Ako sudionici nisu fotografirali što im se sviđa i što im se ne sviđa u prostoru, možete slijediti gornje korake napamet.

5. Preferencije zabilježene na karticama se najavljuju i raspravljaju s cijelom grupom. Sudionici mogu izraziti slažu li se ili ne. Na kraju rasprave također mogu razgovarati o tome jesu li promijenili mišljenje o određenom elementu ili mjestu nakon što su čuli objašnjenja drugih ljudi o svojim preferencijama.

3. INTERVENCIJE NA FOTOGRAFIJAMA

 

Ciljevi vježbe:
 • vizualno eksperimentirati s mogućim intervencijama

VRIJEME ZA IZVOĐENJE VJEŽBE

60 – 80 minuta

UKLJUČENE OSOBE

1 – 25

TRENERI

1 – 2

ŠTO VAM JE POTREBNO?

 • tiskane fotografije mjesta koje su snimili sudionici
 • ovisno o tehnici koju odlučite primijeniti: olovke u boji, škare, časopisi i letci, računala, softver za uređivanje fotografija, ljepilo, papir

Jedan od načina da počnete vizualizirati vrste promjena koje bi sudionici željeli uvesti u prostor koji je u fokusu je fotografiranje i izravna intervencija na njima. Ovisno o vještinama grupe kao i raspoloživim resursima, to se može učiniti ili crtanjem (različitim materijalima); praktičnim kolažom ili digitalnim sredstvima.

VJEŽBA:

1. Sudionici fotografiraju određeni aspekt mjesta koje bi najviše željeli promijeniti
2. Fotografije se tiskaju ili digitalno stavljaju na raspolaganje grupi. Ovisno o grupnoj dinamici, možete odlučiti svakom sudioniku dati stvarnu fotografiju koju je snimio ili izmiješati slike između članova.
3. Sudionici interveniraju na fotografije odabranim sredstvima (crteži, kolaži, digitalno ili dr.).
4. O novim slikama razgovara se sa grupom. U ovom trenutku, oni mogu pomoći u prepoznavanju

a) koji je aspekt koji najviše treba promijeniti
b) zašto
c) što je izvedivo prema raspoloživim resursima (proračun ili drugo)

4. PROMJENA 3D MODELA

 

Ciljevi vježbe:
 • vizualizirati što bi moglo biti
 • razumjeti mjerilo i naučiti prostorno razmišljanje
 • razgovarati, planirati i raditi zajedno

VRIJEME ZA IZVOĐENJE VJEŽBE

2 dana min

UKLJUČENE OSOBE

5 – 15

TRENERI

1 – 2

ŠTO VAM JE POTREBNO?

 • karta odabranog mjesta za placemaking u određenom mjerilu (ovisno o veličini mjesta)
 • • određeno razumijevanje / približna mjerenja okomitih dimenzija mjesta, npr. visine okolnih zgrada, stabala stc.
 • materijal za izradu modela, npr. jednobojni karton, ljepilo itd.
 • materijal za vizualizaciju budućih promjena, npr. reciklirani materijali

VJEŽBA:

Pričvrstite kartu odabranog mjesta za placemaking na tvrdu podlogu, poput komada kartona. Napravite 3D model postojećeg mjesta mjerenjem visina okolnih elemenata, kao što su zgrade, drveće itd. u pravom mjerilu. Ako je oblik terena neravan – postoje velike visinske razlike – pokušajte i njih oponašati u svojoj maketi. Kada je maketa postojećeg stanja gotova, kreće zabavni dio.

Upotrijebite, npr. reciklirane materijale, karton ili tijesto za igru kako biste dizajnirali prilike koje mjesto treba. Premještajte predmete uokolo: maketa je dobar način da testirate intervencije pri izradi mjesta. Igrajte se, raspravljajte sa svojom grupom i što je najvažnije pokušajte – uz pomoć makete – vizualizirati kako promjene koje planirate mijenjaju mjesto i prostor.

Savjet: Ako je vaše mjesto za placemaking vani, pokušajte simulirati mikroklimu mjesta. Gdje sunce najjače grije? Bi li to onda bilo najbolje mjesto za hlad? Ili postoji posebno vjetrovito mjesto u prostoru? Možda onda ne odabrati to mjesto kao palaču za sjedenje i čitanje knjige?

KORAK 4.
PROMJENA

Kratkoročne i/ili dugoročne prostorne intervencije

Došli smo do četvrtog koraka – Vrijeme je za intervencije. Uzmite svoj sažeti plan i bacite se na posao.

Upamtite:

Kreativni placemaking fokusira se na kulturne aktivnosti kao što su javne umjetničke izložbe, koncerti na otvorenom, filmovi u parku i instalacije s umjetničkim temama!

Imajući ovo na umu, možete imati kratkoročne ili dugoročne intervencije. Ovisi o prostoru na kojem radite, broju ljudi u vašem timu, uključenim dionicima i drugim specifičnostima vašeg procesa placemakinga.

Kako stvoriti kratkoročnu intervenciju

Kratkoročne intervencije u javnom prostoru često traju od 1 do 30 dana.

 

Evo nekoliko primjera intervencija kreativnog placemakinga:

PLAN AKTIVNOSTI

Ovaj plan aktivnosti sastoji se od pitanja koja si trebate postaviti prilikom provođenja intervencije

1. Tko je moj tim za implementaciju?

zapišite imena i funkcije: npr. voditelj tima, koordinator volonter, osoba zadužena za društvene medije i odnose s javnošću, tehnička podrška itd.

2. Koje su odgovornosti svakog člana tima?

zapišite odgovornost za svakog člana tima spomenutog u pitanju 1 i odredite naziv aktivnosti za njih

3. Koji je vremenski okvir za svaku aktivnost?

nacrtajte svoj vremenski okvir za svaku aktivnost kako bi sve bilo dobro koordinirano i svaka osoba zna što i kada radi

4. Što vam je potrebno za provedbu svake aktivnosti?

imenujte sve stvari koje će vam trebati tijekom provedbe svake aktivnosti kreativnih intervencija stvaranja mjesta

5. Kako doći do novca za aktivnost?

zapišite svoje financije – razmislite tko vam može pomoći – lokalna trgovina bojama, općina, lokalne trgovine, tražite donacije, lokalni umjetnici, glazbenici, kafići?

Primjer plana aktivnosti

I na kraju, najvažnije pitanje je: Što smo učinili? Što je bilo dobro, a što nije? Zašto?
Procijenite sebe kako biste mogli poboljšati svoje vještine i održati buduću održivost!

Kako stvoriti dugoročnu intervenciju

Za provedbu ove vrste intervencije morate uključiti partnere iz javnog, privatnog, neprofitnog i društvenog sektora. To znači da radite veliku promjenu u fizičkom i društvenom karakteru četvrti što će imati značajno značenje u kulturnom životu vašeg grada.

Možete upotrijebiti isto pitanje iz plana aktivnosti iz kratkoročnih intervencija, ali ćete imati puno više uključenih ljudi i puno više dionika. Trebat će vam i puno više novca pa planirajte unaprijed.

 

Primjer dugoročnih intervencija:

 

amsterdam NDSM

JAKO VAŽNO!

Kada radite s kulturnom baštinom morate imati na umu da su ta mjesta pod zaštitom pa će trebati vremena da se sva preobrazba odobri! Ne zaboravite konzervatore te ih dodati na svoj popis dionika.

Ovo je kraj ovog koraka.

Obavili ste izvrstan posao.

Sada je vrijeme da prijeđemo na posljednji korak i slavimo, inspiriramo i budemo inspirirani.

KORAK 5.
PROSLAVA

… trenutak za proslavu!

Nakon što ste upotrijebili prethodna četiri koraka za transformaciju mjesta kreativnim pristupom s naglaskom na kulturnu baštinu, sada je trenutak za PROSLAVU!

Proces koji slijedi filozofiju stvaranja mjesta naglašava važnost proslave, kao prve prilike za obilježavanje završetka projekta i odavanje priznanja naporima zajednice. Ovaj korak će povećati osjećaj vlasništva i pripadnosti djeci i mladima s kojima ste radili. Slavljenje njihovih postignuća i činjenice da su zajedničkim radom nešto postigli, pojačava aspekt zajednice u projektu i potencijal za daljnju suradnju.

Proslava može biti u obliku jednodnevnog događaja kojim se inaugurira projekt, zajedno slave rezultati i otkrivaju ih široj zajednici mjesta koje ste transformirali.

 

U nastavku donosimo nekoliko prijedloga za proslavu!

 • Vrijeme proslave mora se odrediti ubrzo nakon završetka rada na stvaranju kada su uzbuđenje i energija mladih visoki.
 • Ako odlučite biti domaćin događaja, svakako pozovite predstavnike svojih dionika (mapiranih tijekom prvog koraka) i pojedince koji su pridonijeli u drugim koracima procesa.
 • Odajte priznanje doprinosu svih uključenih i provedite vrijeme zahvaljujući jedni drugima
 • Predstavite dokumentaciju mjesta prije/poslije (koristeći fotografije i priču)
 • Proslava može uključivati dijeljenje hrane i pića uz pozivanje djece ili mladih, gostiju i drugih suradnika da dožive nove značajke mjesta (klupe, opremu, umjetničke instalacije, itd.)
 • Zabilježite osjećaje sudionika pružanjem velikog platna ili velike površine na kojoj ljudi mogu slikati, crtati i pisati bilješke i želje. Alternativno, možete pozvati djecu i mlade koji su sudjelovali u projektu da napišu pisma zahvalnosti.

PUBLISHER

kamatrix logo

KA-MATRIX

Association for social development

Jurja Haulika 22.
47 000 Karlovac
Croatia

email: info@ka-matrix.hr
web: www. ka-matrix.hr
FB: https://www.facebook.com/UDRUGAKAMATRIX

PARTNERS:

urban gorillas logo

SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURA RY

Association of Cultural Heritage Education in Finland

Hallituskatu 2 B,
Business ID: 2148270–7
00170 Helsinki
Finland

email: info@kulttuuriperintokasvatus.fi
web: kulttuuriperintokasvatus.fi
FB: www.facebook.com/kupekasvatus

urban gorillas logo

URBAN GORILLAS

78 Vasileos pavlou
1021 Nicosia
Cyprus

email: urbangorillas.ngo@gmail.com
web:https://urbangorillas.org/
FB: https://www.facebook.com/Urban.Gorillas.ngo

AUTHORS:

KA- MATRIX:

Manuela Kasunić & Denis Mikšić

SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURA:

Eeva Astala & Ira Vihreälehto

URBAN GORILLAS:

Despo Pasia & Marina Kyriakou

IMAGES & ICONS:

private archive | freepik.com | flaticon.com

 

DESIGN:

Studio Ratković

This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

EU
TOOLBOX HRVATSKI
erasmus logo